Penyerahan Cinderamata Unikama kepada Tokoh Utama Sendratari Ramayana.

RAMAYANA 2